Ha szeretne jól informált maradni, iratkozzon fel az OpenKM hírleveire

Változásadatok rögzítése

Ana Canteli

Írta Ana Canteli 2023. marcius 23-án

A Change Data Capture (CDC) egy olyan adatbázis-technika, amellyel azonosítani és rögzíteni lehet a táblában vagy táblák csoportjában tárolt adatokban bekövetkezett változásokat. Ezzel a technikával a táblázatban lévő adatokban bekövetkezett minden változást egy változásvezérlő táblázatban rögzítünk. Teljes képet nyújt az alkalmazásokban vagy számítógépes rendszerekben az adatokban végrehajtott változásokról. Jól alkalmazható vállalati alkalmazásokhoz és elosztott adatbázis-rendszerekhez. A változásadatok rögzítése többek között a különböző rendszerek vagy adatbázisok közötti adatok szinkronizálására, múltbeli elemzések elvégzésére vagy jelentések készítésére használható.

A változásadatok rögzítése többféleképpen használható egy szervezetben:

 • Adatbázis-szinkronizálás: Ha egy alkalmazás megváltoztatja az adatokat egy adatbázisban, a változásadatok rögzítése biztosíthatja, hogy ezek a változások valós időben tükröződjenek az összes többi adatbázisban.

 • Változásellenőrzés: A változásadat-nyilvántartás segítségével részletes nyilvántartást vezethetünk az adatokban végrehajtott változtatásokról, ami hasznos az ellenőrzés és a megfelelőség szempontjából. Használható például a személyes adatok védelmére vonatkozó követelményeknek való megfelelés biztosítására.

 • Az adatreplikáció: az adatok különböző helyeken történő azonos másolatainak létrehozására és fenntartására vonatkozik, az adatok rendelkezésre állásának, megbízhatóságának és hozzáférhetőségének biztosítása érdekében. Ez a folyamat magában foglalja az adatok másolását egy forrásból (például adatbázisból, fájlkiszolgálóból vagy tárolórendszerből) egy vagy több célállomásra, hogy az adatok minden helyen azonosak legyenek. Ezt számos alkalmazásban használják az adatok rendelkezésre állásának biztosítására egy helyszín meghibásodása vagy hálózati kiesés esetén, valamint a rendszer teljesítményének javítására is.

 • Időbeli elemzés: A változásadatok rögzítése az adatok történeti elemzésének elvégzésére is használható. Például felhasználható egy vállalat teljesítményének elemzésére vagy az adatokban az idő múlásával megjelenő tendenciák és minták azonosítására.

A változásadatok rögzítésének előnyei és hátrányai

Előnyök

Számos előnye van a változásadatok rögzítésének és nyomon követesének:

 • Valós idejű adatfrissítés: a változásadatok rögzítése biztosítja az adatok naprakészségét. Ez alapvető fontosságú az olyan üzleti alkalmazások számára, amelyek a fontos döntések meghozatalához valós időben generált adatokra támaszkodnak.

 • Adatszinkronizálás: A változásadat-nyilvántartás lehetővé teszi az adatok szinkronizálását a különböző rendszerek vagy adatbázisok között. Biztosítja, hogy minden rendszer egyidejűleg hozzáférjen ugyanazokhoz a naprakész és rendelkezésre álló információkhoz.

 • Változásellenőrzés: A CDP révén kapott nyilvántartásoknak köszönhetően kivizsgálhatók a jogi és jogszabályi megfelelőségi eltérések, a hibák könnyebben felderíthetők, kezelhetők és orvosolhatók.

 • Adatreplikáció: A változásadatok rögzítése az adatok különböző helyszíneken történő replikálására is használható, ami hasznos az olyan üzleti alkalmazások esetében, amelyeknek más területeken felmerülő műszaki vagy gazdasági problémák miatt valós idejű, naprakész adatokra van szükségük.

 • Történeti elemzés: A megváltozott adatok rögzítése az ellenőrzések során alapvető előnyökkel jár, például a változások nyomon követése, a csalások felderítése, a szabályozásoknak való megfelelés és a szervezeti folyamatok javítása.

 • Hatékonyságnövelés: A változásadatok rögzítése segíthet az üzleti hatékonyság javításában, a folyamatproblémák azonosítása, a kulcsfontosságú teljesítménymutatók nyomon követése, a költségek csökkentése és a döntéshozatal javítása révén.

A változásadatok rögzítése szervezeti szinten is rengeteg előnnyel járhat:

 • Megalapozott döntéshozatal: A valós idejű, naprakész és pontos adatok birtokában a szervezet gyorsan és magasabb színvonalú döntéseket hozhat, javítva ezzel versenyképességét.

 • Jobb hatékonyság: A változásadat-nyilvántartás növelheti a műveletek hatékonyságát azáltal, hogy biztosítja az adatok valós idejű naprakészségét és a különböző rendszerek közötti szinkronizálást, csökkentve ezzel a hibákat és a feladatok elvégzéséhez szükséges időt.

 • Jobb adatminőség: a változásadat-nyilvántartás javíthatja az adatminőséget a hibák és hiányosságok felderítésével és kijavításával. A döntéshozatalhoz elengedhetetlenül fontos az adatok megbízhatóságának biztosítása.

 • Ellenőrzés és megfelelés: A változásadat-nyilvántartás lehetővé teszi az adatokon végrehajtott változtatások részletes nyilvántartását, ami segíthet a szervezetnek megfelelni az ellenőrzési és megfelelési követelményeknek.

 • Trend- és mintaelemzés: A változásadatok rögzítése lehetővé teszi a múltbeli adatok elemzését, ami segíthet a szervezetnek az adatokban az idő múlásával megjelenő trendek és minták azonosításában. Ez hasznos lehet a tervezés és a döntéshozatal szempontjából.

 • Jobb együttműködés: A változásadatok rögzítése javíthatja a szervezeten belüli különböző részlegek és rendszerek közötti együttműködést az adatok szinkronizálásával és annak biztosításával, hogy mindenki ugyanahhoz a verzióhoz férjen.

Hátrányok

A változásadatok rögzítésének lehetnek hátrányai, bár ezek a kontextustól és a végrehajtástól függően változhatnak. A következőkben a változásadatok rögzítésével kapcsolatos néhány lehetséges problémát mutatunk be:

 • Költségek: Az adatrögzítés megváltoztatása különböző rendszerek és eszközök bevezetését teheti szükségessé, ami növelheti a megoldás bevezetésének és fenntartásának költségeit. Bizonyos esetekben kihívást jelenthet a változtatási adatrögzítés megvalósítása a régebbi rendszereken vagy olyan rendszereken, amelyeket nem a változási adatrögzítés támogatására terveztek, ami növelné a beruházás terjedelmét.

 • Komplexitás: a változásadat-nyilvántartás kifinomult konfigurációt és összetett karbantartást igényelhet, ami megnehezíti a felhasználók számára a bevezetést és a használatot. Hátrányt jelenthet, ha a szervezet nem rendelkezik megfelelő technikai szakértelemmel rendelkező munkatársakkal.

 • Az eljárások és a vállalati kultúra megváltoztatásával járhat: ez ellentmondásokat generálhat, vagy az új munkamódszerhez való alkalmazkodás időbe és erőfeszítésbe telhet.

 • Nagy mennyiségű adatot generálhat: Ha mindenféle adatváltozást rögzítenek és tárolnak, ez nagy adatmennyiséget okozhat, ami hatással lehet a rendszer teljesítményére és hatékonyságára.

 • Szinkronizációs problémák: A megváltozott adatok rögzítése szinkronizációs problémákat okozhat, különösen elosztott vagy több rendszert és adatbázist tartalmazó környezetben. Ha nem megfelelően hajtják végre, az adatok elavulhatnak vagy nem szinkronizálódnak, ami negatívan befolyásolhatja a műveletek hatékonyságát és relevanciáját.

 • Biztonsági problémák: A változás adatok rögzítése biztonsági kockázatokat jelenthet, főként akkor, ha a rögzített adatok érzékeny vagy személyes információkat tartalmaznak. Alapvető fontosságú a megfelelő biztonsági és adatvédelmi intézkedések végrehajtása a rögzített adatok védelme és a rendszer sebezhetőségének elkerülése érdekében.

Kinek érdemes ezt a megoldást alkalmaznia?

A változásadat-nyilvántartás minden olyan szervezet számára ajánlott, amely az adatait valós időben kívánja frissíteni és/vagy rendszerek, vagy helyszínek között szinkronizálni. Különösen előnyös lehet azon szervezetek számára, amelyeknek nagy mennyiségű adatot kell kezelniük, vagy amelyeknek kritikus döntéseket kell hozniuk naprakész adatok alapján. Íme néhány példa:

 • Online működő vállalatok: Az online működő vállalatok, például az online boltok, hasznát vehetik a változásadatok rögzítésének, hogy raktár- és értékesítési jelentéseiket naprakészen tartsák.

 • Pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalatok: tranzakciós nyilvántartásaik naprakészen tartása, valamint az ellenőrzési és megfelelési követelmények teljesítése érdekében.

 • Egészségügyi vállalatok: a betegnyilvántartások naprakészen tartása és a különböző osztályok és szolgáltatók közötti ellátás koordinálása érdekében.

 • Logisztikai és szállítási vállalatok: A logisztikai és szállítmányozási vállalatok számára előnyös lehet a változásadat-nyilvántartás a szállítási nyilvántartások naprakészen tartása és a termékek különböző helyszínekre történő szállításának koordinálása érdekében.

Emellett a változásadatok rögzítése számos problémát megoldhat egy szervezetben, például a hibák és adatproblémák felderítését, a folyamatok hatékonyságának javítását, az adatok pontosságának és minőségének javítását, a jogszabályi megfelelés elősegítését és a döntéshozatal javítását.

Mikor ajánlott a változásadatok rögzítése?

Akkor ajánlott, ha fontos a szervezet adataiban bekövetkezett változások nyomon követése és ellenőrzése. Íme néhány olyan forgatókönyv, amikor a változásadatok rögzítése ajánlott lehet:

 • Dokumentumváltozás-ellenőrzés: Ha egy szervezet sok fontos, gyakori változtatásokat igénylő dokumentumot kezel, a változtatási adatok rögzítése hasznos lehet annak nyomon követésében, hogy ki, mikor és milyen változtatást végzett. Ez elengedhetetlen lehet, ha több felhasználó osztja meg és szerkeszti a dokumentumokat.

 • Auditok és megfelelés: Ha a szervezetre iparági előírások és szabványok vonatkoznak, szükség lehet a változásadat-nyilvántartás bevezetésére az ellenőrzési követelményeknek való megfelelés és a változásokról szóló részletes jelentések készítése érdekében. A tanúsítványok megszerzésében is segítséget nyújthat.

 • Iratkezelés: Ha a szervezet kiterjedt nyilvántartásokat kezel, a változásadat-nyilvántartás segíthet a nyilvántartások létrehozásának, módosításának és törlésének nyomon követésében.

 • Üzleti folyamatok kezelése: Ha a szervezet olyan kritikus üzleti folyamatokkal rendelkezik, amelyeket szigorúan be kell tartani, a változásadat-nyilvántartás segíthet az eljárások betartásában és az összes releváns változás rögzítésében.

Mikor nem tanácsos a változásadatok rögzítése?

Bár a változásadatok rögzítése számos helyzetben hasznos lehet, vannak olyan esetek is, amikor nem megfelelő, sőt nem is tanácsos használni. Alapvető fontosságú a szervezet igényeinek és a rendszer jellemzőinek alapos felmérése, mielőtt eldöntenénk, hogy használjuk-e a változásadat-nyilvántartást vagy sem. Néhány példa azokra a helyzetekre, amikor nem tanácsos lehet a használata:

 • Ha a magánélet védelme aggodalomra ad okot: Ha a rögzítendő adatok személyes vagy érzékeny információkat tartalmaznak, a személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi megfontolások miatt nem tanácsos a változás adatrögzítést alkalmazni.

 • Ha az információ túlterheltsége kihívást jelent: Ha a szervezet nagy mennyiségű adatot és adatváltozást kezel, a változásadatok rögzítése információ túlterheltséghez vezethet, ami megnehezíti az elemzést és a döntéshozatalt. Ezekben az esetekben fontos annak gondos eldöntése, hogy milyen adatokat és hogyan rögzítsünk.

 • Olyan helyzetek, amikor az adatok statikusak vagy nem változnak gyakran: A változásadatok rögzítése mindkét esetben szükségtelen lehet.

 • Olyan helyzetek, ahol a rendszer összetettsége problémát jelent: Ha a szervezet olyan összetett rendszerekkel - örökölt technológiával - rendelkezik, amelyek miatt a változásadatok rögzítése kihívást jelent a bevezetés vagy a karbantartás szempontjából, akkor lehet, hogy nem célszerű használni.

A változás adatrögzítésének végrehajtása

A változásadat-nyilvántartás helyes végrehajtása biztosítja, hogy az adatok pontosak, megbízhatóak és értékesek legyenek a szervezet számára. Íme néhány lépés, amelyet a változásadat-nyilvántartás helyes megvalósítása érdekében megtehet:

 • Határozza meg a rögzítendő adatokat: Ez magában foglalja annak meghatározását, hogy milyen típusú adatokat kell rögzíteni, hogyan kell azokat felszámítani, és hol kell tárolni.

 • Határozza meg az adatrögzítési kritériumokat: Lényeges az adatrögzítés egyértelmű szabványainak meghatározása, hogy milyen konkrét eseményeket vagy változásokat kell rögzíteni, és hogyan kell jelenteni ezeket a változásokat.

 • Állítsa be az adatrögzítő eszközöket: A megváltozott adatok rögzítésének megvalósításához speciális szoftvereszközök, például verziókezelő rendszerek, ellenőrzési funkciók vagy elektronikus iratkezelési szoftverek használata szükséges. Ezeket az eszközöket megfelelően kell konfigurálni a kívánt adatok rögzítéséhez.

 • A felhasználók képzése: A rögzített adatokkal dolgozó egység felhasználóit ki kell képezni, hogy megértsék, hogyan töltik fel az adatokat, miért fontosak, és hogyan tudják azokat manipulálni. Ez különösen fontos, ha új adatrögzítő eszközt vagy rendszert vezetünk be.

 • Az adatrögzítés felügyelete és karbantartása: Rendszeresen ellenőrizni kell a hatékonyságot, és biztosítani kell, hogy az adatok pontosak és hasznosak legyenek. Az adatrögzítő eszközöket is naprakészen kell tartani, és szükség szerint módosítani kell a rögzítési kritériumokat.

Dokumentumkezelés és változásadatok rögzítése

A dokumentumkezelő szoftver képes a változásadatok rögzítésére, mivel az ilyen típusú szoftverek egyik fő célja az információk és dokumentumok kezelése és ellenőrzése a szervezetben, ami magában foglalja az információk rögzítését, tárolását, visszakeresését és terjesztését.

Az OpenKM dokumentumkezelő szoftver fejlett funkciókkal rendelkezik a megváltozott adatok rögzítéséhez, például a dokumentumok változásainak automatikus észlelésével és a változások valós idejű szinkronizálásával a különböző rendszerek vagy helyszínek között. Ezek a funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy valós időben naprakész információkkal és dokumentumokkal dolgozzanak, ami javíthatja az üzleti műveletek hatékonyságát és pontosságát.

Az OpenKM emellett dokumentumváltozások nyomon követésére és elemzésére szolgáló eszközöket is kínál, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy áttekintsék a dokumentumokban végrehajtott változtatások előzményeit, azonosítsák, hogy ki, mikor és milyen változtatásokat hajtott végre, ami hasznos lehet auditálási és megfelelőségi célokra.

Kapcsolatfelvétel

Általános információk