Ha szeretne jól informált maradni, iratkozzon fel az OpenKM hírleveire

Átfogó útmutató a globális adatvédelmi rendeletnek való megfeleléshez az OpenKM segítségével

Gaspar PalmerÍrta Gaspar Palmer, 2023. augusztus 25-én

Ebben a digitális korban, amikor az adatok a vállalkozások lételemeinek tekinhetők, az egyének magánéletének és jogainak védelme kiemelkedő jelentőségűvé vált. Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) monumentális jogi keretet jelent, amelynek célja a személyes adatok védelme és az egyének jogainak megerősítése az Európai Unióban (EU) és azon kívül. A GDPR-megfelelőség elérése érdekében a vállalkozások olyan innovatív megoldásokhoz fordulnak, mint az OpenKM, amely egy robusztus dokumentumkezelő rendszer (DMS), ami nemcsak az adatkezelést racionalizálja, hanem a GDPR-nek való megfelelést is segíti. Ez a cikk az OpenKM és a GDPR megfelelőség közötti szinergiát vizsgálja.

A 2018-ban hatályba lépett GDPR forradalmasította a személyes adatok kezelésének módját. Szigorú adatgyűjtési, adatfeldolgozási, tárolási és hozzájárulási követelményeket ír elő. A személyes adatokkal foglalkozó szervezeteknek, fizikai elhelyezkedésüktől függetlenül, meg kell felelniük, ha az EU-n belüli egyénekkel lépnek kapcsolatba. A megfelelés elmulasztása súlyos bírságokhoz, hírnévkárosodáshoz és jogi következményekhez vezethet.

Dokumentumkezelő rendszerek szerepe a GDPR-megfelelőségben

Az OpenKM-hez hasonló dokumentumkezelő rendszerek kulcsfontosságú eszközök a GDPR-megfelelőség elérésében. Központosított platformot kínálnak az elektronikus dokumentumok tárolására, kezelésére és biztonságossá tételére, biztosítva, hogy az adatkezelés összhangban legyen a GDPR alapelveivel. Az OpenKM funkciói zökkenőmentesen illeszkednek a GDPR követelményeihez, így kiváló választás lehet azon vállalkozások számára, amelyek szeretnének túlélni ebben  a komplex adatvédelmi környezetben.

A GDPR-megfelelőséget lehetővé tevő legfontosabb OpenKM funkciók

 1. Adattérképezés és osztályozás: A GDPR-nak való megfelelés egyik első lépése annak megértése, hogy milyen adatokkal rendelkezik, hol tárolja azokat, és milyen érzékenységi szinten vannak. Az OpenKM adattérképező és osztályozó eszközei segítenek az adatok kategorizálásában, megkönnyítve a személyes adatok azonosítását és védelmét.
 2. Hozzájáruláskezelés: A GDPR hangsúlyozza a kifejezett és tájékozott hozzájárulás megszerzését az adatfeldolgozási tevékenységekhez. Az OpenKM megkönnyíti a hozzájárulási dokumentumok kezelését, biztosítva, hogy az egyének megfelelő tájékoztatást kaptak és beleegyezésüket adták az adatkezeléshez.
 3. Biztonságos adattárolás: A GDPR megköveteli a szervezetektől, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hajtsanak végre a személyes adatok védelme érdekében. Az OpenKM olyan funkciókat biztosít, mint a titkosítás, a hozzáférés-ellenőrzés és az ellenőrzési nyomvonalak, amelyek megerősítik az adatbiztonságot és minimalizálják a jogosulatlan hozzáférés kockázatát.
 4. Adatmegőrzés és törlés: A GDPR előírja, hogy a személyes adatokat nem szabad a szükségesnél hosszabb ideig megőrizni, és az egyéneknek joguk van kérni azok törlését. Az OpenKM automatizált adatmegőrzési és törlési képességei segítik a GDPR ezen elveinek való megfelelést.
 5. Adatokhoz való hozzáférés és hordozhatóság: Az egyéneknek joguk van hozzáférni az adataikhoz, és kérhetik azok adathordozóra történő áttöltését. Az OpenKM felhasználó-központú kialakítása leegyszerűsíti az adatok visszakeresését és hordozhatóságát.

Megvalósítás az OpenKM-mel: GDPR-megfelelőség biztosítása lépésről lépésre

 1. Kiértékelés és tervezés: Kezdje a szervezet adatfeldolgozási tevékenységeinek felmérésével. Határozza meg, hogy milyen személyes adatokat gyűjtenek, miért gyűjtik és hogyan dolgozzák fel azokat. Tervezze meg, hogy az OpenKM funkcióit hogyan fogja felhasználni az említett folyamatokhoz való igazodás érdekében.
 2. Konfiguráció: Állítsa be az OpenKM-et a szervezet követelményeinek megfelelően. Határozza meg a hozzáférés-szabályozást, a dokumentummegőrzési irányelveket és a titkosítási beállításokat az adatbiztonság biztosítása érdekében.
 3. Adattérképezés: Használja az OpenKM adattérképező eszközeit az Ön által feldolgozott személyes adatok leltárának elkészítéséhez. Osztályozza az adatokat érzékenységük és a GDPR-megfelelés szempontjából való relevanciájuk alapján.
 4. Hozzájárulás-kezelés: Az OpenKM-en belül definiáljon egy hozzájáruláskezelési protokollt. Tárolja és kezelje a hozzájárulási dokumentumokat, összekapcsolva azokat a megfelelő adatfeldolgozási tevékenységekkel.
 5. Biztonsági intézkedések: Az OpenKM biztonsági funkcióinak kihasználása a személyes adatok védelme érdekében. Engedélyezze a titkosítást az érzékeny dokumentumok esetében, hozzon létre felhasználói hozzáférés-ellenőrzést, és rendszeresen ellenőrizze a hozzáférési naplókat.
 6. Adatmegőrzés és törlés: Automatizálja az adatmegőrzési és törlési folyamatokat az OpenKM funkcióinak használatával. Ez biztosítja, hogy az adatokat ne tárolják a szükségesnél hosszabb ideig.
 7. Egyéni jogok kezelése: Használja az OpenKM-et az egyéni jogok iránti kérelmek hatékony kezelésére. A szervezett adattárolási és visszakeresési mechanizmusaival azonnal és könnyedén válaszolhat az adatokhoz való hozzáférésre, helyesbítésre vagy törlésre irányuló kérelmekre.

Az OpenKM előnyei a GDPR-megfeleléshez

 1. Hatékonyság: Az OpenKM racionalizálja az adatkezelési folyamatokat, megkönnyítve az adatfeldolgozási tevékenységek nyomon követését, ellenőrzését és jelentését, ami a GDPR-megfelelés egyik alapvető szempontja.
 2. Kockázatcsökkentés: A GDPR alapelveinek az OpenKM-en keresztül történő összehangolásával a szervezetek csökkentik az adatbiztonság megsértésének, a bírságoknak és a hírnévvesztésnek a kockázatát.
 3. Átláthatóság: Az OpenKM ellenőrzési nyomvonal funkciója növeli az átláthatóságot azáltal, hogy részletes nyilvántartást biztosít a dokumentumokkal kapcsolatos műveletekről, ami felbecsülhetetlen értékű a megfelelési erőfeszítések bizonyításához.
 4. Skálázhatóság: Az OpenKM zökkenőmentesen képes befogadni a növekvő adatmennyiséget, biztosítva, hogy a GDPR-megfelelőségi intézkedések a szervezet bővülése során is hatékonyak maradjanak.
 5. Ügyfélbizalom: A GDPR-megfelelőség bizonyítása növeli az ügyfelek bizalmát, és versenyelőnyt jelenthet az adatvédelemmel kapcsolatos tudatos piacon.

Következtetés

A GDPR-megfelelőség bonyolult vizein való navigáláshoz olyan stratégiai eszközökre van szükség, amelyek összhangban vannak az elvekkel. Az OpenKM olyan átfogó dokumentumkezelő rendszerként jelenik meg, amely racionalizálja az adatkezelést és támogatja a GDPR-megfelelőségre irányuló erőfeszítéseket. Az adattérképezés, a hozzájárulás kezelése, a biztonságos tárolás és sok más funkciójának felhasználásával biztosítja az adatvédelmet, tiszteletben tartva az egyéni jogokat.

Figyelem! Ez a cikk kizárólag tájékoztató jellegű, és nem tekinthető jogi tanácsadásnak. A szervezeteknek jogi szakemberekkel kell konzultálniuk a GDPR-nak és más vonatkozó szabályozásoknak való megfelelés biztosítása érdekében.

Kapcsolatfelvétel

Általános információk

OpenKM in 5 minutes!