Ha szeretne jól informált maradni, iratkozzon fel az OpenKM hírleveire

A technológiával átszőtt oktatásé a jövő?

 Írta Eliza Sadler 2021 július 2-án

 Az elmúlt pár évben, az oktatási módszerek és a tanulás erőteljes változásokon mentek keresztül, mivel egyre több tanuló tért át a hagyományos osztályteremből a távoktatásba. A gyors technológiai fejlődéssel, egyre több modern oktatási eszköz is megjelent. Ezek fogják meghatározni a tanulás jövőjét.

A Babson Research nem rég végzett felmérése szerint, az amerikai oktatási rendszerben már a diákok több, mint 30%-a távoktatásban tanul. Ez az arány drasztikusan emelkedni fog a következő néhány évben, mivel a tanulás egyértelműen a távoktatás irányába halad.

Szükség van a korlátlan tanulási lehetőségekre és a különböző oktatási technológiára

A technológia fejlődésének köszönhetően, gyorsan haladunk a tanulás jövője felé. Az egyre növekvő igény a tudás-alapú technológiára és a zökkenőmentes távoktatásra, elvárásokat támaszt az iskolák és az egyetemek felé is, hogy biztosítsák a folytatólagos tanulás lehetőségét a diákok számára.

A fejlett technológia új kihívásaira az online tanulás kínál időszerű megoldást. Előreláthatóan a jövőben a népesség legalább 80%-a fog online dolgozni, ebből eredően pedig szükség lesz arra, hogy minden munkavállaló képben legyen a technológiai újdonságokkal.

Áttérés a felhő alapú tanulásra és dokumentum kezelésre

Az egyik legnépszerűbb esszé író weboldal szerint, a felhő alapú számítógépes rendszerek segítenek a vállalatoknak megvalósítani a jobb dokumentum menedzsmentet, amelynek fő előnye a dokumentumok különböző felületekről való könnyed elérhetősége. A felhő alapú rendszerekkel biztonságosabban lehet dokumentumokat tárolni, így a természet vagy az ember okozta katasztrófa esetén, gyorsan helyre lehet állítani az elveszett dokumentumokat.

A tanulás jövője a felhő, illetve a felhő alapú tanítási és tanulási módszerek, amelyek javítani fogják a dokumentum kezelést is az oktatási rendszerekben, lehetővé téve a zökkenőmentes adat megosztást az iskolák és a tanulók között. Ez a sztenderd magába foglalja majd a vizuális értékelést és a tananyag elérhetőségét bármilyen eszközről.

Az AI és a robotok az oktatásban

Az AI szerepe a tanulásban és az elektronikus dokumentum kezelésben alapvető szükségletté fog válni. Hogyha AI-t csatlakoztatunk egy menedzsment rendszerhez, akkor általa sokkal könnyebben tudunk dokumentumokat megtalálni és rendszerezni. Ezáltal a dolgozók közötti interakciók is gördülékenyebbé tudnak válni. Az okos keresés központi szerepet kap majd a vállalkozásokban.

A tanításban és a tanulásban is sztenderddé fog válni az AI és a tanító robotok használata, mert igény van a személyre szabott oktatásra. A diákoknak egyéni hozzáférése lesz bizonyos dokumentumokhoz, amelyek hozzásegítik őket a zökkenőmentes tanuláshoz és a megértési folyamathoz. A tanárok szerepe a hagyományos oktatásban csökkenni fog. A tantermi órákon használt feladatlapokat felváltják az elektronikus dokumentumok, amelyek elérhetőek lesznek bárhonnan és bármilyen eszközről. Ez fogja csökkenteni a digitális megosztottságot, és biztosítja az egyenlő esélyeket az oktatásban.

Áttérés a numerikusról a vizuális adatokra

Hagyományosan a cégek a papír alapú dokumentumokra támaszkodnak, hogy rögzítsék a tranzakcióikat, nyilvántartsák a dolgozók státuszát és továbbképzési lehetőségeit. Az oktatás is sokáig a papír alapú dokumentálásra támaszkodott és ilyen eszközökkel folyt a tanítás is az iskolákban és az egyetemeken.

Manapság a menedzserek, illetve a menedzser szemlélettel rendelkező személyek is inkább a vizuális adatokra támaszkodnak. Ennek köszönhetően a vállalatok kezdik elhagyni a papír alapú dokumentumkezelést és helyette dokumentum kezelő szoftverek használatára térnek át, és ennek megfelelően képzik át dolgozóikat is.

A menedzserek vizuális kimutatásokat készítenek a vállalat teljesítményéről, jövőbeli stratégiájáról. Az ilyen vizuális eszközök használata a távoktatásban is sztenderd lesz, ezzel segítve a diákokat, hogy gyorsan megértsék a fogalmakat, képleteket és tudományos elveket.

Igény van a jobb oktatási szoftverre

Manapság a cégek folyamatos továbbképzési lehetőségeket biztosítanak a dolgozóik számára, online kurzusok formájában, mint például ERP, DMS használat stb. Ma már lehetőség van oktató szoftverek vásárlására is a továbbképzésekhez és a távoktatáshoz, ez segíti a dolgozókat abban, hogy nyomon követhessék előrehaladásaikat.

Emellett, a szoftverfejlesztők éjjel-nappal dolgoznak, olyan programokon, amelyek segítik a munkavállalókat és a diákokat a tanulási rutin kialakításában. Ennek eredményeként, a távoktatást használó iskolák és egyetemek is egyre több tananyagot adnak hozzá a különböző oktatási szoftverekhez. Ez ösztönzi a távoktatás terjedését és fejlődését.

Fejlődő hálózati láthatóság és kiber biztonság

A menedzsment rendszer segíteni fog a vállalkozásoknak az elektronikus dokumentumok kezelésben. Egyre gyakoribb lesz az UEM (Unified Endpoint Management), vagyis egységes végponti eszközkezelő platform használata, ami lehetővé teszi, hogy egy interfészen keresztül monitorozzuk a vállalti hálózat különböző végpontjait.

Ezzel a hálózat átláthatóbbá válik, ami a kíberbiztonsági javulását is eredményezi majd. Ez az oktatási intézmények számára is hasznos, mert a jobb és védettebb hálózat segíti őket abban, hogy az adatkezelés biztonságosabb legyen az oktatási intézmények és a diákok között.

Azt Internet of Things* alkalmazása

Az 5G hálózat bevezetésével lehetővé válik készülékek millióinak kapcsolata.  Ez jobb oktatási módszereket és távoktatási lehetőségeket jelent. A technológiai szakemberek elképzelése szerint 10 éven belül megvalósulhat a 6G hálózat is. Az IoT teljesen ki fogja váltani a papír alapú dokumentum kezelést az elektronikussal, ezután az elektronikus dokumentáció kezelés sokkal hozzáférhetőbb lesz, és a vállalatok a saját igényeikhez alakíthatják a menedzsment szoftverüket.

Az IoT hatékonyabbá teszi az oktatási módszereket, és az e-oktatók a dokumentum menedzsment szoftverek segítségével kezelhetik a diákok dokumentumait, ez lesz az alapja a jövő oktatásának.

A biometria használata

A biometriát már évek óta használják főleg, a biztosított helyekre való belépéshez. Ahogy ez a technológia fejlődik, úgy válik majd egyre érdekesebbé a különböző üzleti területeken és oktatási rendszerekben is. Sok vállalat használ már biometrikus azonosítást, hogy fokozza a kíberbiztonságot, növelje a termelékenységet, és javítsa a dokumentumkezelést.

A biometria használatával az oktatás minősége is javul, mert csak az azonosított tanulók férnek majd hozzá a tananyagokhoz és más azonosítást igénylő oktatási dokumentumokhoz. Ha az elektronikus dokumentumátvitelhez is biometrikus azonosítás társul, akkor ezáltal az adatbiztonság is javul.

Személyre szabott adatbázisok diákoknak

A hagyományos oktatásban, a tanárok egyszerű adatbázisokban tárolják a diákok adatait, beleértve az értékeléseket, a tantervet, az osztályzatokat, stb. Viszont, ha minden információ egy fájlban van, akkor nehéz nyomon követni a diák előrehaladását.

A fejlett technológiák úgy, mint felhő-alapú tárolás, menedzsment szoftverek, online osztályterem és a távoktatás segíteni fogják a diákokat, hogy saját tanulói adatbázist építhessenek, ahol az online oktatók figyelemmel követhetik a fejlődésüket, és személyre szabhatják tanulmányaikat. Legyen szó egy egyszerű angol óráról vagy valamilyen környezettudományi kurzusról.

Összegzés

A technológia gyorsan változik, és ehhez a tanulási módszereknek is gyorsan kell alkalmazkodnia. Habár vannak szkeptikusok, akik nem hisznek ebben a váltásban, azonban a teljesen online oktatás már jelen van a hétköznapjainkban. A tanulóknak és az oktatóknak alkalmazkodniuk kell a változáshoz és meg kell ismerniük azokat a technológiákat, amik minden tanuló számára lehetővé teszik az online oktatást. Az online tanulás sztenderddé válik, a technológiai fejlődéseknek köszönhetően.

Kapcsolatfelvétel

Általános információk

OpenKM in 5 minutes!